; "> Кредитоспроможність - контроль кредитного ризику

Кредитоспроможність

Продажі та маркетинг можуть відкривати можливості, в той час як фінанси можуть тримати під контролем ризики. Цей сервіс є найпростішим способом створення професійного аналізу кредитного ризику. Він не вимагає додаткового часу запровадження, витрат на персонал, офісних приміщень. Все доволі просто - Ви отримуєте обгрунтований кредитний висновок за фіксовану плату.

Більш того, надана інформація максимально проста і зрозуміла. Сервіс «Кредитоспроможність» дає уявлення про те, наяку суму можна отримати кредит конкретному контрагенту. Такий підхід робить процес прийняття рішень щодо торгівельних кредитів простим, зрозумілим і обґрунтованим.

Зразок «Кредитоспроможності»
Зразок «Кредитоспроможності»

FOCUS ltd.
Лондон, Велика Британія

Резюме
Хороша представленість всіх базових коефіцієнтів характеризує клієнта як фінансово стабільну з низькою ймовірністю дефолту в найближчі 12 місяців. Хоча рентабельність залишається відносно низькою, зростання за останній рік дає хороші перспективи в найближчому майбутньому. Беручи до уваги також низький рівень заборгованості, незабезпечена транзакція допустима в межах суми розрахункової кредитоспроможності.


Creditworthiness
2015 2014 2013 2012 2011
Group A A B B C
Creditworthiness 188 065 239 627 107 930 91 511 0
Ratios
2015 2014 2013 2012 2011
Current 2.0 1.6 1.4 1.2 0.9
Quick 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5
Debt/Equity 0.6 0.7 0.9 1.1 1.5
ROE 20% 12% 8% 11% 9%
ROS 3% 3% 1% 2% 1%
Z SCORE 6.5 5.1 4.7 4.6 4.5
Financial Statements
2015 2014 2013 2012 2011
Assets
cash 401 576 681 651 420
receivables 393 332 232 270 256
inventories 721 738 719 665 636
Current Assets 1 516 1 647 1 633 1 587 1 313
Fixed Assets 400 749 717 642 740
Other Assets 141 293 320 297 310
Total Assets 2 057 2 691 2 671 2 527 2 363
Liabilities and Net Worth
bank loans 179 289 434 506 486
paybales 589 721 719 765 917
Current Liabilities 768 1 010 1 154 1 271 1 404
other 35 83 78 35 5
Total Liabilities 803 1 093 1 232 1 307 1 409
Net Worth 1 253 1 597 1 439 1 220 954
Total Liabilities and Net Worth 2 057 2 691 2 671 2 527 2 363
Income Statement
Turnover 7 844 7 685 7 510 7 668 7 603
Gross Profit 1 455 1 454 1 391 1 382 1 338
Earnings before Income taxes 313 244 144 163 227
Net Income/Loss after taxes 249 198 110 131 83